До уваги батьків майбутніх першокласників
2023-2024 навчального року

прийом дітей

до 1-х класів гімназії №236 м.Києва розпочнеться

3 27 березня 2023 року

На підставі наказу Департаменту освіти і науки від 20 лютого 2023 року № 22 ” Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої  освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2023 році” передбачено початок прийому заяв до 1-х класів закладів з 27 березня 2023 року.

Зарахування буде проводитись відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ можна подати особисто в закладі освіти  або надіслати на ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ school236@ukr.net.

Алгоритм подачі пакету документів на електронну пошту:

 1.В темі листа вказати “Прийом до 1-го класу 2023-2024”.

2.Прикріпити скановані копії / фото копій усіх документів та заяву ( всі скановані копії/ фото копії мають бути чіткими).

  3.Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу не пізніше 18 серпня 2023 року

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, (опікуна, іншого законного представника, родича) наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених  факсом, електронною поштою ( за вибором заявника).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 ! У випадку відсутності станом на 31.05.2023 року медичну довідку та оригінали документів подати не пізніше 18 серпня 2023 року

Для організації інклюзивного освітнього простору для дітей  із особливими освітніми потребами до заяви додається висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).

При поданні заяви має бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу.

У паперовій формі приймання документів забезпечується  під час індивідуального прийому (інформація для попереднього запису  за телефоном : 044 526- 43-58) у разі безпечних  умов для працівників закладу освіти та громадян за таким графіком :

вівторок       10.00-16.00

четвер           10.00-16.00

пятниця      10.00-18.00

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

  • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
  • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108); 
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
  • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
  • рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
  • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
  •  довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).