прийом дітей

до 1-х класів гімназії № 236 розпочнеться

3 25 березня 2024 року

На підставі наказу Департаменту освіти і науки від 21 лютого 2024 року № 26 ” Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої  освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2024 році” передбачено початок прийому заяв до 1-х класів закладів з 25 березня 2024 року.

Зарахування буде проводитись відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) власноруч або направляються електронною поштою (за вибором заявника).

Подати заяву та документи з 25 до 31 травня 2024 року можна у два способи:

 1. Під час особистого прийому за графіком:

Понеділок 9.00 – 13.00

Вівторок 10.00 – 13.00

Середа – 15.00 – 18.00 

День та час прийому узгоджується особисто за телефоном: (044)526-43-58 (з 9.00 до 16.00)

Увага! Під час повітряної тривоги прийом припиняється. 

 1. Надіслати скан-копії чи фотокопії заяви та документів на електронну скриньку school236@ukr.net 

Алгоритм подачі пакету документів на електронну пошту:

 1. В темі листа вказати “Прийом до 1-го класу 2024-2025 навчального року”.
 2. Прикріпити скан-копії/фотокопії заяви (зразок поданий нижче) та усіх необхідних для зарахування документів (всі скан-копії/ фотокопії мають бути чіткими).

 

Увага! Всі оригінали документів, необхідних для зарахування, мають бути подані до 18 серпня 2024 року.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, (опікуна, іншого законного представника, родича) наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених  електронною поштою ( за вибором заявника).

Увага! Заява про зарахування пишеться власноруч, за визначеним зразком .

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

! У випадку відсутності станом на 31.05.2024 року медичну довідку та оригінали документів подати не пізніше 18 серпня 2024 року

3) документ, що підтверджує право на першочергове зарахування (оригінал для пред’явлення і копія для зарахування)

4) у разі наявності до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ (Інклюзивно-ресурсного центру) про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Право першочергового зарахування мають діти:

 • мешканці мікрорайону, місце проживання яких на території обслуговування гімназії підтверджене;
 • внутрішньо переміщені особи, місце проживання яких на території обслуговування гімназії підтверджене;
 • які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів гімназії №236;
 • які є дітьми працівників гімназії №236.
 • діти військовослужбовців (відповідно до ч.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»)

 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 та № 681 від 17.07.2019

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.